+44 20 3287 3131 info@realtrader.org

Kas yra FOREX

Įvadas į Forex rinką

Valiutinė rinka – tai keitimo operacijų visuma, vykdomų tarp valiutinės rinkos dalyvių, pirkimo ir pardavimo operacijos, atsiskaitymai ir kreditų suteikimas užsienio valiuta, konkrečiomis sąlygomis ir konkrečiam laikui. Kalbant apie keitimo operacijas anglų kalboje priimtinas terminas FOREX arba FX (Foreign Exchange Operations).

Pasaulinė valiutinė rinka savo raidą pradėjo 7 dešimtmečio viduryje, kai nustojo galioti Bretton-Wood’o valiutų kursų reguliavimo sistema bei buvo pereita nuo fiksuotų prie «plaukiojančių» valiutų kursų. Panaikinus valiutinius apribojimus daugelyje šalių ir vystantis tarptautinei prekybai, sandorių dydis valiutinėje rinkoje pastoviai ir stipriai augo.

Ne mažiau nei 80% visų sandorių sudaro spekuliacinės operacijos, kurių tikslas pelno gavimas iš valiutinių kursų skirtumo. Apie 40% оperacijų uždaromos 2-3 dienų bėgyje, jos yra trumpalaikio pobūdžio. Didesnių tarptautinių bankų dienos operacijų apimtys siekia milijardus dolerių. Tipinės sandorių apimtys tarpbankinėje prekyboje sudaro 10 milijonų dolerių. Labai padidėjo galimybės dalyvauti FOREX rinkoje nedidelėms įmonėms ir privatiems asmenims. Maržinės prekybos dėka, valiutinės rinkos sistemos dalyvių skaičius prasiplėtė. Valiutinė rinka veikia visą parą. Ji nesusijusi su biržų darbo laiku. Prekyba vyksta tarp bankų, kurie randasi skirtingose pasaulio vietose.

Valiutinių kursų tendencija yra ta, kad procentiniai valiutų dydžių pasikeitimai vyksta dažnai, o tai leidžia atlikti keletą operacijų per dieną. Tačiau skirtingai nuo fondo rinkos FOREX ne krenta. Jei doleris krito, tai reiškia tik, kad kita valiuta tapo stipresnė ir prekyba tęsiasi kaip įprasta. Būtent čia ir pasireiškia rinkos ir su ja susijusio verslo pastovumas: valiuta – labai likvidi prekė ir ja bus prekiaujama visada.

Dėl didelės informacinių technologijų pažangos paskutiniaisiais dešimtmečiais, pati rinka pasikeitė neatpažįstamai, o valiutinio treiderio profesija tapo masine. Valiutinės operacijos, buvusios dar taip neseniai bankų — monopolistų privilegija, dabar yra prieinama daugeliui elektroninių online prekybų dėka.

Tuo pačiu, FOREX pavirto į didžiulį tarpusavyje telekomunikacinėmis priemonėmis sujungtų valiutinių dilerių tinklą, kurie išsiskirstę po visus pasaulinius finansinius centrus ir visą parą dirbantys kaip vieningai veikiantis mechanizmas. Prekyba valiuta vyksta telefono ar kompiuterinio terminalo pagalba – sandoriai sudaromi vienu metu šimtuose bankų visame pasaulyje. Elektroninei prekybai FOREX rinkoje tenka 11% bendros apyvartos šioje rinkoje. Informaciją apie finansines rinkas, jų būklę, realaus laiko režime, taip pat visas ekonomikos naujienas teikia tarptautinės agentūros, naudojant tokias informacines sistemas kaip REUTERS, DOW JONES, CQG, BLOOMBERG, TENFORE ir panašiai.

Maržinė prekyba

Valiutinė FOREX rinka – tai vienintelė rinka, kurioje pinigai atlieka dvigubą vaidmenį – vienu metu yra ir prekė, ir mokėjimo priemonė už prekę. Treideriai visada perka vieną valiutą, mokėdami kitos šalies valiuta. Pavyzdžiui, perka dolerius prieš eurus arba parduoda svarą už jeną.

Spekuliacinis sandoris valiutinėje rinkoje taip pat kaip ir kitose finansinėse rinkose susideda iš dviejų dalių: pozicijos atidarymo ir pozicijos uždarymo. Jei sandoris būtų iš vienos dalies, tai mes jį priskirtumėme prie keitimo operacijų, kurios neįeina į mūsų interesų sferą. Atidarytos pozicijos kokios nors valiutos pirkimui, anksčiau ar vėliau, eskortuojamos sandoriu – jos pardavimu. Atidarytos pozicijos pardavimui eskortuojamos jų uždarymu perkant.

Sąskaitos atidarymas ir depozito papildymas (maržos įnešimas) – pirmiausia, ką būtina atlikti prieš pradedant prekybines operacijas. Depozito paskirtis – kompensacijos garantija, apsidraudžiant nuo galimų praradimų.

Standartinis sandoris FOREX rinkoje sudaro 1 lotą arba 100 000 bazinės valiutos vienetų. Be to, labai išpopuliarėjo mini-kontraktai, kurių dydis sudaro 0,1 loto arba 10 000 bazinės valiutos vienetų. Kai kurie brokeriai suteikia galimybę sudaryti ir mikro-sandorius, kurių dydis sudaro 0,01 loto arba 1 000 bazinės valiutos vienetų. Tačiau disponuoti visa suma sandorio sudarymui visiškai nebūtina, pakanka tik užstato, kuris sudaro 1% nuo sandorio sumos. Duotasis sandorių sudarymo mechanizmas vadinamas maržine prekyba.

FOREX rinkoje sandoriai įgyvendinami maržinės prekybos principu. Maržinė prekyba turi eilę ypatumų, kurie ir padarė ją tokią populiarią.